Γυναικολόγοι – Μαιευτήρες Λάρισα

Dr. ΣΟΥΡΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Υπ/νος: Δημήτριος Σούρλας
Δ: Πατρόκλου 8, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410250460 |

346