Κομμωτήρια Λάρισα

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΕΥΑ
Κομμώσεις Ανδρών - Γυναικών
Πτυχίο Κύπρου - Βρυξελλών

Υπ/νος: Εύα Σταύρου
Δ: Ρούσβελτ 53 (Τρίγωνη Πλατεία Πάροδος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410621071 |

Ωράριο Χειμερινό

Δευτέρα Κλειστά
Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή: 8:30 - 17:30
Πέμπτη: 8:30 - 13:30
Σάββατο: 8:30 - 14:00

Ωράριο Καλοκαιρινό:

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 8:30 - 17:30
Τρίτη - Πέμπτη: 8:30 - 13:30
Σάββατο Κλειστά

26523