Σχολές Οδηγών
Λάρισα

01 sfortsas logo1

ΣΦΟΡΤΣΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Σχολή Οδηγών

Δ: 31ης Αυγούστου 23, τ.κ: 41221, Λάρισα
T: 2410252557 | 6977522714
E: sfortsas@hotmail.com
01 pakakis logo

ΠΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Σχολή Οδηγών | Ερασιτεχνικό Δίπλωμα Οδήγησης
Ανανέωση - Επέκταση Αδειών Οδήγησης | Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής

Δ: Κουμουνδούρου 14, τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2411103106 | 6986584631

LDRIVE

Σχολή Οδηγών
Δ: Φαλάνη (έναντι Δημοτικού Σχολείου) , τ.κ: 40011, Λάρισα
T: 2410941741 |

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Σχολή Οδηγών
Δ: Κύπρου 100 , τ.κ: , Λάρισα
T: 2410532016 |

ΓΚΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχολή Οδηγών
Δ: Παπαναστασίου Αλ. 93 , τ.κ: , Λάρισα
T: 2410610993 |

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Σχολή Οδηγών
Δ: Ηρ.Πολυτεχνείου 91-95 , τ.κ: , Λάρισα
T: 2410669029 |