Σχολές Οδηγών
Βόλος

01 kontaxis logo

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΧ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Σχολή Οδηγών
Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

Δ: Αναπαύσεως 9, Ν. Ιωνία, τ.κ: 38446, Βόλος
T: 2421086234 | Κώστας: 6947846560 | Πανάρης: 6947324878
E: sx.od.kodaxis@hotmail.com

ΔΡΟΜΕΑΣ


Δ: Ιωλκού 46 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421022555 |

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ


Δ: Ελληνικής Αεροπορίας 113 , τ.κ: , Βόλος
T: 2428077520 |

ΜΑΙΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Δ: Σπυρίδη Σπύρου 115 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421037395 |

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ


Δ: Ιάσονος 100 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421020060 |

ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Δ: Αναλήψεως 99 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421048540 |