Συσκευασία & Τυποποίηση
Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συσκευασία - Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Δ: Σωκράτους 110 , τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2410552385 | 6978890360
F: 2410552258