Ταβέρνες Λάρισα

Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ
Ταβέρνα στον Αμπελώνα Λάρισας

Δ: Θερμοπυλών 71, Αμπελώνας, τ.κ 40400, Λάρισα
T: 2492032345 |

29235