Τεχνικά Γραφεία | Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες Λάρισα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κατασκευές | Ανακαινίσεις

Υπ/νος: Πρίφτης Κλεάνθης
Δ: Θεοτόκη 30, τ.κ 41335, Λάρισα
T: 2410571598 | 6937251053

19367