Παθολόγοι Λάρισα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΟΥΛΗΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δ: Ηφαίστου 4, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410257433 | 6948523989
E: gtoulis@vodafone.net.gr

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νεάπολης Ιταλίας Federico II
Ειδικευθής στη Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας


432