Παιδίατροι Λάρισα

ΖΩΗ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ - ΚΑΡΑΜΗΤΖΑ
Ειδική Παιδίατρος - Νεογνολόγος

Δ: Ρούσβελτ 51-53, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410628200 |

533