Γυμναστήρια Λάρισα

ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ BSc, MSc
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Ναυαγοσώστρια Πισίνας

Υπ/νος: Τσακνάκη Ευαγγελία
Δ: , τ.κ , Λάρισα
T: 6978893808 |
E: evtsakna@yahoo.gr

Τσακνάκη Ευαγγελία BSc, MSc

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής | Ναυαγοσώστρια Πισίνας

Ώρες επικοινωνίας καθημερινά:

8:30 - 13:30 & 18:00 - 22:30

30079