Γυναικολόγοι – Μαιευτήρες Λάρισα

ΒΑΡΒΑΡΑ Ι. ΤΣΙΜΠΟΛΗ
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Διαγνωστική Παθήσεων Μαστού

Υπ/νος: Βαρβάρα Τσιμπόλη
Δ: 28ης Οκτωβρίου 19, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410282040 | 6973801950
E: barbaratsimpoli@gmail.com

Δέχεται με Ραντεβού

27246