Γυναικολόγοι – Μαιευτήρες Λάρισα

ΒΑΡΒΑΡΑ Ι. ΤΣΙΜΠΟΛΗ
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος

Δ: 28ης Οκτωβρίου 19, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410282040 |

27246