Ασφάλειες | Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάρισα

ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΟΥ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ζωής
Μέλος του Ελληνικού Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών 2013 (ΚΕΑ)

Μέλος του MDRT (Million Dollar Round Table)

Δ: Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410538069-72 | 6974272658
F: 2410530610, 2410552477
E: gvasiou@yahoo.gr, agency63399@metlifealico.gr,
W: metlifealico.gr

2986