Πιτσαρίες (Pizzeria) Λάρισα

VECCHIA POSTA
Εστιατόριο - ΠΙτσαρία

Δ: Παναγούλη 21 (Πλ.Ταχυδρομείου), τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410287402, 2410551446 |

1060