Οδοντίατροι Λάρισα

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Χειρουργός Οδοντίατρος Α.Π.Θ.
Μετεκπαιδευθείσα στο Universität Witten/Herdecke

Δ: 31ης Αυγούστου 15, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410259417 | 6945739657
E: mariacharakopoulou@gmail.com

Μαρία Χαρακοπούλου

Χειρουργός Οδοντίατρος Α.Π.Θ. | Μετεκπαιδευθείσα στο Universität Witten/Herdecke

29366