Χημικά Εργαστήρια
Λάρισα

ΙΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων
Δ: Παλαιολόγου 11 , τ.κ: 41223, Λάρισα
T: 2410232696 |
F: 2410232906