Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λάρισα

ΡΙΤΑ ΞΥΤΣΑ | LANGUAGE CENTER
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Αγγλικά | Ιταλικά

Υπ/νος: Ρίτα Ξύτσα
Δ: Ασκληπιού 21 & Κούμα, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410287550, 2410533577 | 6907677865
E: ritaxitsa.center@gmail.com
W: ritaxitsa.eu

Ρίτα Ξύτσα | Language Center

Πτυχιούχος Μεθοδολογίας Πανεπιστημίου Michigan

 • Σε ένα χώρο ευχάριστα διαμορφωμένο, εγγυόμαστε να κάνουμε την ξένη γλώσσα ευχαρίστησή σας
 • Ολιγομελή τμήματα, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων του κάθε μαθητή και την καλύτερη αντιμετώπισή τους
 • Ταχύρυθμα Τμήματα Ενηλίκων
 • Χρήση των καλύτερων βιβλίων και οπτικοακουστικών μέσων
 • Κύρια φροντίδα η επίτευξη των στόχων των μαθητών μας
 • Οι επιτυχίες των μαθητών μας κάνουν αισιόδοξους να συνεχίζουμε την ειλικρινή προσπάθεια με αγάπη και ενδιαφέρον για το μαθητή σας
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
 • Εκπαιδευτικές Εκδρομές στο Brighton College
 • Μέλος του BEST (British Examination Service of Thessaly)
 • Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Cambridge ESOL

Προετοιμασία για όλα τα πτυχία της Αγγλικής:

 • First Certificate (F.C.E.)
 • Advanced (C.A.E.)
 • Proficiency (C.P.E.)
 • Cambridge / Michigan
 • T.I.E. Ταχύρυθμα Τμήματα (Δημοσίων Υπαλλήλων)
 • TOEFL
 • IELTS
 • Προετοιμασία Πανελλαδικών (Αγγλική Φιλολογία)
 • Μεταφραστών Διερμηνέων (για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

858