Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Οικονομολόγος | Πτυχιούχος Δ.Π.Θ.
Λογιστικές | Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Υπ/νος: Βασιλική Χουλιάρα
Δ: Πρωτοπαπαδάκη 10 (1ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410549775 | 6984514160
E: vassoch.log@gmail.com

Χουλιάρα Βασιλική

Λογιστικές | Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ που εδρεύει στην Πρωτοπαπαδάκη 10, Λάρισα (Πλ. Ταχυδρομείου) προσφέρει με συνέπεια και αξιοπιστία ολοκληρωμένα πακέτα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ικανά να στηρίξουν κάθε μορφής και μεγέθους επιχείρηση.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας είναι:

  • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Πλήρη διαχείριση των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης σας (Μισθοδοσία προσωπικού, Αποστολή ΑΠΔ, συμπλήρωση εντύπων κλπ)
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων
  • Αίτηση και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ

Βασικοί μας στόχοι είναι οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φροντίζοντας να διατηρούν ένα υγιές φορολογικό προφίλ απέναντι στις ελεγκτικές αρχές και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

29655