Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί Λάρισα

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λογοθεραπεύτρια Παιδιών & Ενηλίκων
Πτυχιούχος Τμήματος Λογοθεραπείας Ιωαννίνων

Υπηρεσίες Λογοθεραπείας κατ' οίκον

Υπ/νος: Χρηστίδου Παρασκευή
Δ: , τ.κ , Λάρισα
T: 6982746801 |
E: paraskevichristidou@gmail.com

Χρηστίδου Παρασκευή

Λογοθεραπεύτρια Παιδιών & Ενηλίκων
Πτυχιούχος Τμήματος Λογοθεραπείας Ιωαννίνων
Υπηρεσίες Λογοθεραπείας κατ' οίκον
Αξιολόγηση – Πρόγνωση – Διάγνωση - Αποκατάσταση Διαταραχών Λόγου, Ομιλίας & Επικοινωνίας

Η Χρηστίδου Παρασκευή κατέχει ευρεία και πολυετή κλινική εμπειρία στον κλάδο της λογοθεραπείας καθώς έχει εργαστεί τόσο ατομικά όσο και σε ιδιωτικούς φορείς (κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ειδικών θεραπειών, σχολεία) σε Λάρισα και Αθήνα.

Παραδίδει εποπτείες σε συναδέλφους και ενημερώνει γονείς και εκπαιδευτικούς μέσω ομιλιών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς με στόχο την πρόληψη και αξιολόγηση των διαταραχών λόγου ομιλίας και επικοινωνίας στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Κύριο μέλημά της είναι η συνεχής επιστημονική κατάρτιση μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και συνεδριών.

 

  • Sensory Integration paediatrics -Theoryand Intervention (S.I)
  • Σύστημα Επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων (P.E.C.S)
  • Πρόγραμμα Δομημένης Εκπαίδευσης Μαθητών με Αυτισμός και Συναφείς Δ.Α.Δ (Τ.Ε.Α.C.C.H)
  • Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των παιδιών με ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα
  • Pivotal Response Training (P.R.T)
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (S.L.I)
  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Α.Β.Α.)
  • Palin Parent Child Interaction Therapy (P.C.I)
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επικοινωνίας & Λόγου (Μ.Α.Κ.Α.Τ.Ο.Ν)

 

TI EINAI η λογοθεραπεία & με τι ασχολείται;

Λογοθεραπεία είναι η εξειδικευμένη επιστήμη του χώρου της υγείας που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης σε ενήλικο και παιδικό πληθυσμό.

Διαταραχές Λόγου: διαταραχές στην έκφραση/κατανόηση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Παρουσιάζονται δυσκολίες στην κατονομασία και αναγνώριση, εκτέλεση απλών εντολών, την ικανότητα ακουστικής αναγνώρισης εικόνων ή αντικειμένων, τη συνειρμική κατονομασία, κατηγοριοποίηση κλπ.

Διαταραχές Ομιλίας: διαταραχές στη σωστή άρθρωση των φθόγγων της ομιλίας με στόχο μια καταληπτή ομιλία, σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων, συζήτησης. Συχνά παρουσιάζονται διαταραχές στην αναπνοή, φώνηση, αντήχηση, προσωδία και ροή της ομιλίας.

Διαταραχές Επικοινωνίας: η επικοινωνία με τους άλλους πραγματοποιείται μόνο για την ικανοποίηση βασικών αναγκών. Δυσκολίες στην κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, του τόνου της φωνής, διαταραχές στις κοινωνικές σχέσεις, έλλειψη ενσυναίσθησης και οπτικής επαφής. Έλλειψη κοινωνικού σχολιασμού, μειωμένη ανοχή στις αλλαγές, ηχολαλία, στερεοτυπίες κλπ.

29617