Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί Λάρισα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΤΖΑΛΑΣ
Λογοθεραπευτής Παιδιών & Ενηλίκων
Λογοθεραπεία | Λογοπαθολογία

Υπ/νος: Χρήστος Παπατζάλας
Δ: Νιγρίτης 3, τ.κ 41335, Λάρισα
T: | 6932444498

27168