Παθολόγοι Λάρισα

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΟΥ, MD, PhD, FEFIM
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παθολόγος - Ηπατολόγος

Δ: Μανωλάκη 13-15 (2ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410534312 | 6974796787
E: zachoukalliopi@gmail.com

Καλλιόπη Ζάχου, MD, PhD, FEFIM

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παθολόγος - Ηπατολόγος

30461