Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία Λάρισα

ΜΑΙΡΗ ΧΑΡ. ΖΟΥΛΟΥΜΗ
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Δ: Μεγ. Αλεξάνδρου 23 (1ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410533419, 2410535915 (Οικίας) | 6977415448
E: mary.zouloumi@yahoo.com

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • Χορήγηση, ανανέωση άδειων παραμονής.
 • Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε προσφυγές.
 • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας.
 • Χορήγηση και ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες
 • Χορήγηση και αδεία διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητων και σε επενδυτές στην Ελλάδα με βάση το νόμο 4146/2013 και 4251/2014.
 • Διαδικασία εκδίκασης αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης παραμονών αλλοδαπών που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα της χώρας.
 • Διαδικασία κατάθεσης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά αποφάσεων απορρίψεως χορήγησης και ανανέωσης άδειων παραμονής.
 • Κατάθεση αιτήσεων για διαγραφή απελάσεων αλλοδαπών για διαγραφή αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών στο υπουργείο προστασίας του πολίτη.
 • Κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεων και ετησίων αναστολής κατά αποφάσεων διοικητικής απέλασης αλλοδαπών που ζουν παράνομα στη χώρα.
 • Παραστάσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

YΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 • Αναγνώριση της εκτελόστητας αλλοδαπών αποφάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια.
 • Διόρθωση ονομάτων που έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα σε όλες τις ληξιαρχικές πράξεις.

OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών διαζυγίου με αντιδικία και συναινετικών διαζυγίων.
 • Κατάθεση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων και επιμέλειας ανήλικων τέκνων.
 • Αιτήσεις υιοθεσίας ανήλικων και ενήλικων τέκνων για ημεδαπούς και αλλοδαπούς.
 • Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών διατροφής εν διαστάσει συζύγου.
 • Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών διαζυγίου, ασφαλιστικών μέτρων επιμέλειας και διατροφής ανήλικων τέκνων που προέρχονται από μεικτούς γάμους ή από γάμους αλλοδαπών που τελούνται στην Ελλάδα.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων – ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, μισθώσεις ακινήτων.
 • Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών για επιδίκαση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.
 • Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση συντάξεων για αλλοδαπούς και σε Έλληνες κατοίκων εξωτερικού.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών άκυρης απόλυσης εργαζομένων.
 • Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών για τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημίωση απόλυσης και μη καταβολή επιδομάτων και αποζημίωση λόγω υπερωριακής εργασίας.
 • Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών για επιδίκαση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης από θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.
 • Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για επιδίκαση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχημα.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Παράσταση ενώπιον των μονομελών και τριμελών πλημμελειοδικείων και εφετείων.
 • Υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα κατά απόφασης δικαστικής απέλασης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

Εγγράφων οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου από και στην:

 • Ελληνική
 • Αγγλική
 • Γαλλική
 • Ιταλική
 • Ισπανική
 • Αλβανική
 • Ρώσικη
 • Ουκρανική

24456