Γραφεία Τελετών Λάρισα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΖΟΥΠΑΣ
Γραφείο Τελετών

Δ: Γεωργιάδου 8, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410254720, 2410255602 | Βασίλης Ζούπας (6936716864), Χρήστος Ζούπας (6936716862)

29689